Contactgegevens

Bezoekadres
Hillelaan 30
3072 JD  Rotterdam
  Postadres
  Postbus 51014 
  3007 GA Rotterdam

Klik hier voor een routekaart en routebeschrijving

Telefoon 010 - 300 78 00
Fax 010 - 300 78 01
Email info@vprlaw.nl

DIRECT naast Metrostation Rijnhaven

     

 

Bankrekeningnummer
t.n.v. Van Paridon & Roos Advocaten B.V.

IBAN    NL66ABNA0458841382
BIC    ABNANL2A
KvK nummer    55454216
BTW nummer              8517.19.843

Betalen kan ook via een betaalverzoek (Tikkie). 

 

  

 

Onze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van cliënten, potentiële cliënten en andere personen die onze website bezoeken of op een andere wijze contact met ons hebben.

Raadpleeg de privacyverklaring hier

In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in de privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via info@vprlaw.nl. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website www.autoriteitspersoonsgegevens.nl.