Rechtsgebiedenregister

Aan het zijn van advocaat worden door de wijzigingsregeling op de kwaliteitsbevorderende maatregelen nadere regels gesteld over de registratie van te behandelen rechtsgebieden. Advocaten dienen zich te registreren op minimaal één en maximaal vier van de 35 bepaalde hoofdrechtsgebieden. Voorwaarde voor registratie is het behalen van tien opleidingspunten per kalenderjaar per geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Onze algemene raad vindt het van belang dat de advocaat op zijn website kenbaar maakt op welke rechtsgebieden hij of zij zich heeft geregistreerd. 

Meer informatie kunt u vinden op de website https://www.advocatenorde.nl/rechtsgebieden.

Wij (verplichting geldt niet voor mr. Klaassen) zijn geregisteerd op de navolgende rechtsgebieden:

mr. S.C. (Stefan) van Paridon  

Mr. S.C. (Stefan) van Paridon heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

Algemene praktijk
      • Bestuursrecht
      • Burgerlijk recht
      • Strafrecht
Ondernemingsrecht
      • Agentuur en distributie
      • Beroepsaansprakelijkheid
      • Bestuurdersaansprakelijkheid
      • Fusies en overnames
      • Vennootschappen
      • Verenigingen en stichtingen
Strafrecht
      • Financieel economisch strafrecht
      • Fiscaal strafrecht
      • Internationaal Strafrecht
      • Jeugdstrafrecht
      • Milieu strafrecht
      • Militair strafrecht
      • TBS
      • Uit- en overleveringszaken
      • Vreemdelingen(straf)recht
Vreemdelingenrecht
      • Vreemdelingenbewaring
 
Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde Van Advocaten (NOVA) tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Staat u probleem er niet tussen, grote kans dat mr. Van Paridon u toch kunt helpen! Neemt u daarom altijd even contact met ons op om uw probleem te bespreken.

mevr. mr. N. (Nathalie) Roos  

Mevr. mr. N. (Nathalie) Roos heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

Algemene praktijk
      • Bestuursrecht 
      • Burgerlijk recht 
      • Strafrecht 
Strafrecht
      • Jeugdstrafrecht 
      • Milieu strafrecht
      • Militair strafrecht 
      • TBS 
      • Uit- en overleveringszaken
Sociaal-zekerheidsrecht
      • Sociale voorzieningen 
      • Volksverzekeringen 
      • Werknemersverzekeringen
Verbintenissenrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde Van Advocaten (NOVA) tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Staat u probleem er niet tussen, grote kans dat mr. Roos u toch kunt helpen! Neemt u daarom altijd even contact met ons op om uw probleem te bespreken.