Tarieven/algemene voorwaarden/klachten

TARIEVEN

Afhankelijk van de aard en omvang van uw zaak kan gedacht worden aan de navolgende mogelijkheden:

Gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging / pro deo)
Wanneer uw voorlopige hechtenis is bevolen of wanneer u onder een bepaalde inkomensgrens valt, kunt u gebruik maken van gefinancierde rechtsbijstand.  
In het geval dat u niet gedetineerd bent, kunt u een eigen bijdrage verschuldigd zijn. De hoogte hiervan is wettelijk vastgelegd en afhankelijk van de hoogte van uw inkomen.

Bent u particuliere cliënt, dan kijken wij altijd samen met u of u in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. U betaalt dan afhankelijk van uw inkomen een eigen bijdrage. Daarnaast dient u in bepaalde zaken rekening te houden met de kosten van het griffierecht, deurwaarderskosten en te betalen leges voor het opvragen van uittreksels en akten. Heeft u een (bijstands) uitkering dan komt u wellicht voor de kosten van de eigen bijdrage en de griffierechten in aanmerking voor bijzondere bijstand. Wij helpen u graag bij deze aanvraag. Voor meer gedetailleerde informatie over door de overheid gefinancierde rechtsbijstand verwijzen wij u naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand: http://www.rechtsbijstand.nl/.

Betaling van een 'lump-sum'
U betaalt vooraf één vast bedrag dat alle werkzaamheden dekt. U heeft dan geen onzekerheid over de hoogte van het uiteindelijk aan uw advocaat verschuldigde bedrag.

Betaling op basis van een uurtarief 
U betaalt (telkens) een voorschot op basis van een tussen u en de advocaat overeengekomen uurtarief. 

Algemene voorwaarden

Op onze dienstverlening zijn algemene voorwaarden van toepassing.
Klik hier voor onze algemene voorwaarden

 

Niet tevreden; klachtenregeling

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over onze dienstverlening, laten we proberen samen tot een oplossing te komen! 
Klik hier voor onze kantoorklachtregeling