Rechtsgebieden

Bestuursrecht

Gemeente (Participatiewet, WMO, PGB, bijzondere bijstand)
uitkering afgewezen, ingetrokken, herzien, teruggevorderd

Belastingdienst (huurtoeslag, kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag)
toeslag afgewezen, herzien, teruggevorderd

SVB
uitkering/toeslag afgewezen, herzien, teruggevorderd

UWV
uitkering afgewezen, herzien, teruggevorderd

DUO
studiefinanciering herzien, teruggevorderd, boete opgelegd gekregen

COVOG
weigering verklaring omtrent gedrag

Korpschef politie
onthouden toestemming beveiligingspas

 

Strafrecht  

Geweldsdelicten
openlijk geweld, mishandeling

Vermogensdelicten
diefstal, heling

Economische strafzaken
witwassen, oplichting

Drugszaken
bezit of handel in cocaïne, heroïne, XTC, hennep/wiet

Wapen en Munitie
voorhanden hebben van een vuurwapen, vuurwapen gelijkend voorwerp, patronen

Verkeerszaken
rijden onder invloed van alcohol, gevaarlijk rijgedrag, doodslag in het verkeer

Strafbeschikking/transactie OM
strafbeschikking/transactie ontvangen van het OM

DNA
bezwaar opslaan DNA-
profiel in databank

 

Huurrecht

huurachterstanden

ontruimingsprocedures

kort-gedingen

gebreken aan de woning en gederfd huurgenot

huurprijsverlaging bij de huurcommissie


Ook rechtsbijstandverlening aan verhuurders

 

Personen- en familierecht  

echtscheidingen (gezamenlijk verzoek, eenzijdig verzoek)

gezag

omgang

alimentatie

ondertoezichtstellingen / uithuisplaatsingen (OTS/UHP)

gezagsbeëindigende maatregel

Jeugdrecht

jeugdstrafrecht (TOMMI- zittingen, kinderrechter - zittingen)

ondertoezichtstellingen (OTS)

uithuisplaatsingen (UHP)

bijzondere curator

Arbeidsrecht  

ontslag op staande voet

vaststellingsovereenkomst

concurrentie- en relatiebedingen

ontbinding arbeidsovereenkomst door kantonrechter

ambtenarenrecht

loondoorbetaling

 

Handels- en ondernemingsrecht

contracten

algemene voorwaarden

handelsgeschillen

 

Beslag- en executierecht  

beslagleggingen

executie kort-geding

beslagvrijevoet

Schulden

negatieve BKR- registraties

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

opheffen bewindvoering

 ontevreden over bewindvoerder

 

  

Staat uw probleem hier niet bij, schroom dan niet om alsnog contact met ons op te nemen!

Vreemdelingenrecht  

terugkeerbesluit

inreisverbod

ongewenstverklaringen

vreemdelingenbewaring

verblijfsvergunning aanvragen, ingetrokken, afgewezen